Ви благодариме што го одбравте osTicket!

Воодушевени сме што го одбравте osTicket за ваш систем за техничка поддршка!

Инсталацискиот софтвер ќе ве насочи низ секој чекор на инсталацискиот процес. Вие сте само неколку минути од феноменалниот систем за техничка поддршка!

Предуслов

Пред да почнеме ќе ја провериме конфигурацијата на вашиот сервер за да бидеме сигурни дека osTicket ќе работи како што треба.

Задолжително

Овие компоненти се неопходни за инсталација и користење на osTicket.

Препорачано

Можете да го користете osTicket и без ова, но може да не можете да ги користите сите негови можности.