Cảm ơn vì đã chọn osTicket!

Chúng tôi rất vui vì bạn đã chọn osTicket làm hệ thống hỗ trợ khách hàng!

Người cài đặt sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quá trình cài đặt. Bạn sắp đến với một hệ thống hỗ trợ khách hàng tuyệt vời!

Điều kiện tiên quyết

Trước khi bắt đầu, chúng tôi sẽ kiểm tra cấu hình server của bạn để chắc chắn nó đáp ứng các yêu cầu chạy phiên bản mới nhất của osTicket.

Yêu cầu

Những hạng mục này cần để cài đặt và sử dụng osTicket.

Khuyến khích

Bạn có thể sử dụng osTicket mà không có cái này, nhưng bạn không thể sử dụng tất cả các tính năng.